Verksamhetsplan för 2020

Klubben ska verka för:

  • Att under året genomföra en klubbträff
  • Att under året genomföra en officiell utställning
  • Att Landseer-bladet ska komma ut med 4 nummer.
  • Att väcka allmänhetens intresse för Landseer-rasen
  • Att få fler medlemmar att börja arbeta med sin Landseer.
  • Att sprida kunskap om Landseer-hunden via olika aktiviteter
  • Att genomföra minst 4 styrelsemöten och ett medlemsmöte förutom årsmötet.
  • Att våra kommittéer fortsätter med sina arbetsuppgifter samt redovisar resultat.