Verksamhetsplan

Klubben ska verka för:

*Att under året genomföra två klubbträffar
*Att under året genomföra en officiell utställning
*Att Landseer-bladet ska komma ut med 4 nummer.
*Att väcka allmänhetens intresse för Landseer-rasen
*Att få fler medlemmar att börja arbeta med sin Landseer.
*Att sprida kunskap om Landseer-hunden via olika aktiviteter
*Att genomföra minst 4 styrelsemöten och ett medlemsmöte förutom årsmötet.
*Att våra kommittéer fortsätter med sina arbetsuppgifter samt redovisar resultat.

Svenska Landseerklubbens värdegrund