Välkommen till Svenska Landseerklubben

 

Uppdatering från SKK gällande Stockholms hundmässa 2020

Stockholm Hundmässa ställs in

Centralstyrelsens presidium har nu tagit det tråkiga beslutet att ställa in Stockholm Hundmässa 2020. Tyvärr finns inte förutsättningarna för att kunna genomföra evenemanget på ett säkert och bra sätt.

Uppdatering 2020-06-16

 Nya riktlinjer för års- och fullmäktigemöten

I mars fattade SKKs Föreningskommitté beslut om att tillsvidare avråda från genomförande av fysiska års- och fullmäktigemöten inom organisationen. Kommittén införde även två tillfälliga mötestyper för att möjliggöra stämmor på distans under våren. Besluten fattades med förhoppningen att sommaren skulle innebära förändrade förutsättningar för att träffas i större grupper. När vi nu närmar oss juni finns det inget som tyder på att förhoppningen kommer att infrias.
Klubbar med färre än 3 000 medlemmar får en generell dispens att skjuta upp sina årsmöten till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Dispensen gäller under förutsättning att klubbens revisorer inte lämnat några anmärkningar på styrelsens förvaltning. Dispensen gäller inte heller om SKK, överordnad klubb, 1/3 av medlemmarna eller revisorerna begär att årsmöte ska genomföras digitalt. Reglerna för digitala möten är samma för alla klubbar, oavsett medlemsantal.

Utifrån dessa riktlinjer har SvLK beslutat att skjuta upp 2020 årsmöte till nästa år.

        Styrelsen.

 

 

 

 

Vatten arbete. Landseer i stt rätta element

Bli en del av vattenprov, rasspecialer, utställningar och annat kul

Bli medlem


 


Vinnarna i rasspecialen 2019 i Västerås

 

BIR Polarfriend Rambo

BIM Rozcoéz Divine Diora

BIR valp Marthann´s Chloe

 

 

Skicka gärna in bilder och/eller någon trevlig berättelse till hemsidan@svlk.se

Spotlight.

 

Shark är en riktig djurälskare. Här är han med fåren på jobbet.

Vill du visa upp din Landseer i Spotlighten?

Skicka gärna in din bild till hemsidan@svlk.se Berätta ditt namn och namnet på din Landseer. Berätta också gärna något om bilden du skickar in. Bilden får gärna ha hög upplösning för bästa kvalitet. Sidan uppdateras varje vecka. Märk mailet med Spotlight.