Tävlingar

 

SIM OCH RÄDDNINGSPROV (SoR)

Simma 50 meter: Hunden ska simma 50m. med eller utan förare .

Hämta förare: Hunden ska simma ut till föraren som befinner sig ca 15 m ut i vattnet och bogsera denne till land.

Hämta föremål: Föraren kastar ett föremål minst 10m. Ut i vattnet. Hunden simmar ut, griper föremålet och för upp det på land.

STARTKLASS

Enkel apportering: Föraren kastar en apportbock minst 10m. Ut i vattnet. På kommando ska hunden simma ut och hämta apporten och återvända till föraren och avlämna apporten.

Sökapportering: Förare och hund står med ryggen mot vattnet. Ett föremål placeras ut i vattnet ca.15m.från land. Därefter gör förare och hund helt om. Hunden ska lokalisera, hämta och avlämna föremålet hos föraren.

Hämta figurant: Hunden ska på förarens kommando simma ut till en figurant som ligger ca 15m. från land hunden ska sedan bogsera in denne till land.

Bogsering av båt: På förarens kommando ska hunden simma ut till en båt och greppa ett rep som en figurant håller i och bogsera båten till land.

Simma med förare: Hunden ska framföras i fritt följ vid sidan om sin förare ut i vattnet och sedan simma 10m. Tillsammans. På kommando ska hunden vända upp mot land och bogsera sin förare till land.

Helhetsintryck: Här bedöms samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan moment.

Det finns fyra klasser. Se övriga här.