Bli medlem

Hur gör man för att bli NY medlem?

Uppge alltid namn, adress, telefonnummer, e-mail och
familjemedlemmarnas namn, så att även dessa registreras.
Skicka uppgifterna till sekreteraren på sekreterare@svlk.se

Som medlem får man:

Tidningen Landseerbladet 4ggr/år och är även
försäkrad via klubben då man deltar på klubbens aktiviteter.
Medlemsavgiften är 300:-per år för enskild medlem
150:- för familjemedlem/ stödmedlem.
100:- per år och ny valp för Gåvomedlemskap.
350 kr för Utländsk medlem

Medlemsavgift sätts in på
Bg 5594-2734

De som vill ha medlemskort mailar namn, adress
och mail till sekreterare@svlk.se

Endast namngivna registreras som medlemmar.
Räkna med att det kan ta 14 dagar
innan du är registrerad som medlem!

Har du ny adress? Meddela den till sekreterare@svlk.se
Avgifter utöver medlemsavgiften
50:- skall betalas av medlemmar som har postadress utanför Sverige.