Bli medlem

Hur gör man för att bli NY medlem?

Skicka uppgifterna till sekreteraren på sekreterare@svlk.se

Uppge alltid namn, adress, telefonnummer, e-mail och
familjemedlemmarnas namn, så att även dessa registreras.
De som vill ha medlemskort mailar namn, adress
och mail till kassor@svlk.se eller sekreterare@svlk.se

Som medlem får man:

Tidningen Landseerbladet 4ggr/år och är även
försäkrad via klubben då man deltar på klubbens aktiviteter.
Medlemsavgiften är 300:-per år för enskild medlem
150:- för familjemedlem/ stödmedlem.
100:- per år och ny valp för Gåvomedlemskap.
350 kr för Utländsk medlem

Skicka uppgifterna till sekreteraren på sekreterare@svlk.se eller till styrelsen@svlk.se

Endast namngivna registreras som medlemmar.
Räkna med att det kan ta 14 dagar
innan du är registrerad som medlem!

Har du ny adress? Meddela den till kassören.
Avgifter utöver medlemsavgiften
50:- skall betalas av medlemmar som har postadress utanför Sverige.

Medlemsavgift sätts in på
Bg 5594-2734