BPH

Vi har många gånger hört förkortningen BPH i hundvärlden, men vad står den för? Vad betyder den och varför är detta så viktigt att genomföra, inte bara för hundägare utan även för våran ras? BPH står för ”Beteende och personlighet” och beskriver bland annat:

* hundens sociala beteende
* dess lekintresse
* matengagemang
* förarkontroll
* hundens nyfikenhet
* dess rädsla och osäkerhet
* hotfullhet eller aggressivitet

Så varför är det bra att genomföra en mentalbeskrivning då?

För hundägaren är detta viktigt för det hjälper en att välja rätt ras som passar rätt person. Man vet vad den har för beteenden och man får lättare att förstå hunden och dess behov. Och även vetskap om vad för träning och utbildning som kanske kan vara passande för just dig eller din hund.

För uppfödaren är det viktigt bl.a. för avelsmål och avelsurval. Att kunna hjälpa till att utveckla mentalt starka individer och bevara rasen sund och frisk m.m. Även vid avelsutvärdering är detta bra. Att hitta standarden på just din ras. Som vid ex. utvärderingar och bedömningar av domare på utställningar. Med mer information om hundrasen och dess lynne och egenskaper och med hjälp av BPH kommer det blir mer fasta riktlinjer att gå efter och där med också mer rättvisa bedömningar.

Moment 1. Främmande personer

Syftet i ettan är att beskriva hundens attityd mot främmande personer.

Vad beskrivs Vilka reaktioner
Utforskande Förarbundenhet
Hälsning Undergivenhet
Oro Hotfullhet
Flykt Bett

Moment 2. Föremålslek

Syftet med tvåan är hundens glädje o energi då den inbjuds till lek.

Beskrivs med:
Intresse att leka med föraren.
Hur hunden griper och bär föremålet.
Intresse att leka med förare/TL.
Intresse för dragkampslek.

Moment 3. Matintresse.

Trean visar hundens engagemang och uthållighet när den försöker komma åt det lockande.

Beskrivs med:
Benägenhet att ta sig fram
Intresse av att äta
Uthållighet
Fysiska försök
Kontakt med förare/TL

Moment 4 och 5. Överraskning och skrammel.

Detta testar hundens sätt att hantera en överraskande händelse eller ljud.

Beskrivs med:
Flykt
Utforskande
Hotfullhet
Oro
Förmåga att komma över händelsen

Moment 6. Närmande person

Hur är hundens attityd mot en person som närmar sig på ett annorlunda sätt?

Beskrivs med:
Hotfullhet
Flykt
Utforskande
Oro
Hälsning
Undergivenhet
Bett

Moment 7. Underlag.

Sjuan testar hundens sätt att hantera annorlunda o ostadiga underlag.

Beskrivs med:
Tveksamhet
Tempoändring

Moment 8. Skott (valfri övning)

Hundens reaktioner på skott o andra liknande ljud.

Beskrivs med:
Startreaktion
Flykt
Oro
Aktivitet efter skott
Förmåga att komma över händelsen

Efter alla övningar görs en sammanfattande beskrivning på hur man uppfattar hunden för dagen och under genomgång av alla punkter.

 • Redovisning av BPH
 • Hunddata
 • Under tävlingresultat
 • Aveldata
 • Spindeldiagram
 • Rasmedel för BPH visas från hund nr 2
 • Protokoll i helhet
 • Sammanfattande beskrivning
 • BPH redovisas inom någon dag efter beskrivningstillfället

200 Analys

Raser md BPH-resultat från minst 200 svenskfödda hundar får analys/diskussionsunderlag i form av:

 • Tolkning av rasens spindelvärde
 • Variation inom rasen per spindelarm
 • Förslag till diskussionspunkter

500 Arvbarhetsskattning

För raser med fler än 500 beskrivna hundar tar KHM med SLU:s hjälp fram arvbarhetsskattningar specifikt för rasen i fråga.

Första preliminära analysen är gjord på drygt en handfull raser.

BPH-egenskaperna är ärftliga

BPH har goda förutsättningar att bli ett väl fungerande verktyg i avelsarbetet

Det finns 24 BPH-arrangörer i Sverige.

Krav för deltagande:

 • Minst 12 månader gammal.
 • Regnummer alternativt tävlingslicens behövs.
 • Giltiga vaccinationer.
 • Hunden ska vara ID-märkt.
 • Förare/ägare medlem.

KOM IHÅG ATT BPH ÄR EN BESKRIVNING PÅ VAD HUNDEN GÖR OCH HUR DEN ÄR JUST FÖR DAGEN OCH HUR BESKRIVAREN UPPFATTAR DETTA. DET ÄR INGEN TEST ELLER NÅGOT PROV. FINNS DÄRFÖR INGET RÄTT ELLER FEL.

Hoppas ni förstår varför detta är en viktig del i utvecklingen och att detta kan gynna hunden och hundägaren i det långa loppet. Det blir lättare att hålla koll på rasen och dess hälsa mm.