Styrelsen

Styrelsen 2022

Ordförande

Jimmy Larsson
Resta 703
715 12 Stora Mellösa
070 948 0443
ordforande@svlk.se

Vice Ordförande

Maud Skogsberg
vice.ordf@svlk.se

Sekreterare

Bodil Arvidsson
Pl 2808 Matteröd
282 91 Tyringe
0705-435795
sekreterare@svlk.se

Kassör
Kristina Schölin
Månvägen 8
28143 Hässleholm
kassor@svlk.se

Ledamot
Erica Green
Rösebäcken 408
660 57 Väse
0703 756792
erika.gren@svlk.se

Ledamot
Maud Skogsberg
Pålandsvägen 8
680 34 Filipstad
maud.skogsberg@svlk.se

Ledamot
Stefan Aringe
Plommongången 7   
611 57 Nyköping
mailto:stefan.aringe@svlk.se

Suppleant
Tommy Stjärnlööv
Gränsen 5
791 96 Falun
tommy.stjarnloov@svlk.se

Suppleant
Britta Lindgren
Östra Kyrkogatan 100 B
903 43 Umeå
britta.lindgren@svlk.se

Revisorer
Ann-Christin Malmberg
Bronsgjutarvägen 31
29149 Kristianstad
annchristin.malmberg@svlk.se

Magnus Sturesson
Österåsgatan 2 A
28133 Hässleholm
magnus.sturesson@svlk.se

 

Revisorsuppleant
Lotta Andersson
Pumptorp Rikssvall 1
611 95 Nyköping
lotta.andersson@svlk.se

Revisorsuppleant
Inger Johansson
Brovägen 22
732 93 Hallabro
inger.johansson@svlk.se

Valberedningen
Sammankallande
Inga Malm
Flugbo 7434
821 92 Bollnäs
inga.malm@svlk.se

Harriet Aringe
Plommongången 7
611 57 Nyköping
harriet.aringe@svlk.se

Monika Lindgren

mailto:monika.lindgren@svlk.se

Sponsoransvarig
Jimmy Larsson
Maud Skogsberg
sponsoransvarig@svlk.se
 
Tidningsansvarig
Bodil Arvidsson

Tidningsredaktör
Britta Lindgren och Lo Samuelsson
landseerbladet@svlk.se

Webredaktör
Inger Johansson
Brovägen 22
37293 Hallabro
webmaster@svlk.se