Styrelsen rapport Okt

Styrelsen har gått igenom vad det är för regler som gäller protokoll i vår förening. Enligt våra stagar
skall protokollen vara tillgängliga för medlemmar. Det står även i Föreningspaket att medlemmar ska
ha det och att vi kan sända det på mail. Vi har därför taget upp frågan på nytt i styrelsen och har
beslutat att riva upp det beslut som togs den 2 juli. Alla som vill ha protokoll skickar sin mailadress till
sekreteraren och hon kommer att skicka ut det. Det gäller för så länge medlemmen är medlem och
vill ha protokollen.

Hemsidan är under uppbyggnad och det är webmaster som gör detta. Styrelsen har ansvar för att
rätt information står på hemsidan annars har webmaster fria händer att utforma sidan.

Bodil Arvidsson står som ansvarig för hemsidan hos One.com. I det konstituerade mötet står vår
ordförande men det är ändrat. Finns protokoll på ändringen.

Bodil Arvidsson kommer att stå som ansvarig utgivare på Landseerbladet hos PRV. Vid kontroll hos
PRV har inte föregående styrelse ändrat utgivaren av tidningen, utan det står på en medlem som inte
ingått i styrelsen på flera år.

Anna-Lena Nennestam kommer att stå som ansvarig för klubben på Skatteverket. Detta är heller inte
ändrat av föregående styrelse, utan där var det en gammal kassör som var ägare. Denna kassör har
flyttat 2016 så hon har inte fått något från skatteverket. Det var heller inte inlämnat någon
självdeklaration för åren 2016 – 2017. Detta kommer att rättas till och en självdeklaration för 2017 är
inlämnad. 2016 kan inte lämnas på grund av att kassören inte har de uppgifterna.

Styrelsen vill påpeka att varje medlem ska tänka på att inte skriva eller prata om varandra på
Internet. Kan uppfattas att styrelsen inte bryr sig om vad medlemmarna och uppfödarna gör.

Styrelsen kommer att lämna in ett förslag till SKK/FK om nya stadgar. Styrelsen har haft kontakt med
hundungdom och kollat vad som gäller vid ett avtal med dom. Om vi ska teckna avtal så ska det stå i
våra nya stadgar.
Två styrelsemedlemmar går utbildning i Föreningsteknik som är en omfattade utbildning. Ca 3-4
timmar/veckan 10 veckor framöver och kommer att redovisas för styrelsen vad de har lärt sig. En till
var anmäld men hade problem att arbeta med datorn och hade svårt att komma in via Internet.
Tidigare har en styrelsemedlem gått en kurs.

Medlemsmöte har ägt rum i Hässleholm. 8 medlemmar kom och det var ett mycket givande möte.
Det framkom många bra förslag som sekreterare kommer att redovisa för styrelsen.

2020 års special utställning ska vara inne senast den 31 oktober 2018.

2 tankar på “Styrelsen rapport Okt”

  1. Hej,
    jag skulle önska att ni hade en flik på hemsidan där det fanns information om planerade valpkullar hos olika uppfödare. Det hade underlättar för personer som ev. går i valpköparetankar.

    Med vänlig hälsning,
    Annika Hagberg

    Svara

Lämna en kommentar