Styrelsen Rapport.

Som ni säkert ha märkt har det inte protokollen blivet insatta på hemsidan. Styrelsen har bestämt att inte sätta ut protokoll på hemsidan. Dels den nya lagen, och att vi inte ska publicera namn i protokoll och att det finns medlem i styrelsen som blivet hotad. Detta har vi utifrån vad lagen säger och hjälp från Föreningskommittén på SKK, kommit fram till. Mycket tråkigt att detta har uppstått, och medlemmarna som informerades på utställningen ställde sig inte positiva till detta. De ansåg att har man gått med i en styrelse så är man offentlig, eller så ska man avgå om man inte kan stå till vad som skrivs i ett protokoll. Någon medlem har varit kontakt med SKK och fått att protokollen ska medlemmarna få. Olika svar och denna fråga kommer säkert att komma igen. För att medlemmarna ska få ta del av vad vi grunda oss på att inte sätta ut protokollen kommer det att finnas i denna tidning utskrift av den sida i Föreningsteknik sidan 11. Vill någon medlem ha ut protokollet så får den höra av sig till sekreteraren. Protokollet kommer då att sändas i brev till medlemmen. Medlemmen får betala kostnaden till SvLK i förskott. Detta kan vara olika beroende på hur många sidor protokollet innehar. Detta kan komma att ändras om vi får mer information av SKK som vi har begärt.

SvLk Utställning i Ransäter i år var den 29 Juli. Det var 23 utställare, och det var mycket uppskattad av de som var där. Sol och regn fick vi uppleva, men humöret var på toppen. De som var funktionärer från styrelsen och domaren, ringsekreterare fick mottaga positivt beröm för det arbete de gjorde. Styrelsen fick även mail från domaren, där hon tackade för en trevlig och väl genomförd utställning.
Styrelsen kommer att informera varje månad och det kommer att vara om de saker som vi tar upp i styrelsen.
Ras fortsätter med sitt arbete med ras och dommarkonferensen.
Vatten tävlingar finns på olika ställen. Information finns på Newfoundlands hemsida. Inbjudan finns även på vår hemsida.

Ekonomisk rapport: den 13 augusti.
Företagskontot: 28753,80 Kassa: 10354:- Placeringskontot: 60 000:-
Den stora belopp i kassan beror på att kassören inte satt in pengarna efter Ransäter, där hon hade kontanter med sig eftersom domare, ringsekreterare, och Kennelklubben fick kontant betalning. Inkomst av lotteri, samt försäljning av kataloger.
Styrelsen inriktar sig nu på nästa år, utställningar som ska gå i Köping den 25 juli. Domaren klar, men inte platsen ännu. Vi kommer att ha en utställning till detta år och det blir i Eskeltuna Vilsta Sportanläggning den 31 augusti. Den utställningen kommer vi att ha ihop med andra klubbar och kommer att dela på kostnaderna. 2020 års utställning ska vara inne i höst och vi har börjat att planera för denna.
Landseerbladet kommer att skickas i brev på grund av att flera tidningar har varit i sönder när medlemmen fått den.
SvLK har inget DNA-register.

Vi kommer att ha Rastorg i Stockholm och där önskar styrelsen och Träff och Marknads-kommittén att det finns medlemmar som kan ge förslag hur montern ska se ut och även hjälpa till. Montern måste vara bemannad hela tiden, och att ingen ska behöva stå där för länge, behövs det många frivilliga som ställer upp.
Medlemsmöte kommer som vanligt att vara i höst, tid och plats kommer att meddelas på hemsidan. Där kan ni säga vad ni vill vi ska göra, och vad ni har för åsikter om oss i styrelsen. Alla protokoll kommer att finnas på plats så det går att läsa.

På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att utföra flera saker. Bl.a. se över våra stadgar, vinstlistan, om vi ska gå med i specialklubb, skriva avtal med Svensk Hundungdom, arkivering av våra papper. Detta sista är kanske mycket viktigt efter att finns material som inte har kommit till den nya styrelsen tillhanda. Utbilda sig i föreningsteknik. Styrelsen medlemmar samt suppleanterna har fått boken Föreningsteknik. De tillhör SvLK men varje medlem i styrelsen ska ha tillgång till boken. När medlemmen lämnar styrelsen ska den återlämnas till klubben. Styrelsemedlemmar ska även få tillfälle att gå kurs i detta ämne, när tillfälle finns.