Svenska Landseer-Klubben

Månadens bild

White'NBlack Glory Gia och hennes kullbroder Gangster

Ägare:

Eva Sandh och Pernilla Lindgren

Vill du visa upp din Landseer?

Skicka in din bild till landseerbladet@svlk.se

Berätta ditt namn och namnet på din Landseer. Berätta också gärna något om bilden du skickar in. Formatet måste vara minst 500 pixel på den längsta sidan annars så blir det inte snyggt

Årets tävling i Leksand har möjliggjorts tack vare följande vänner och sponsorer

 

Vill du komma i kontakt med klubben så når du oss via epost