Svenska Landseer-Klubben

Månadens bild

Rambo har koll över hela gårdsplanen, fotot är från förra sommaren då han var 1,5 år

Inskickat av:

Bodil & Sune Arvidsson

Vill du visa upp din Landseer?

Skicka in din bild till landseerbladet@svlk.se

Berätta ditt namn och namnet på din Landseer. Berätta också gärna något om bilden du skickar in. Formatet måste vara minst 500 pixel på den längsta sidan annars så blir det inte snyggt

Årets tävling i Leksand möjliggörs tack vare följande vänner och sponsorer

 

Vill du komma i kontakt med klubben så når du oss via epost